Analiza danych w Python Pandas

Jednym z podstawowych pakietów do analizy danych w języku Python jest pakiet Pandas. Artykuł przedstawia podstawowe operacje związane z analizą danych za pomocą funkcji dostępnych w pakiecie Pandas. W artykule umieściłem przykłady związane z analizą danych w Python Pandas dotyczących cen samochodów z ogłoszeń motoryzacyjnych, które ilustrują podstawowe operacje wykonywane na danych przy użyciu pakietu Pandas. Artykuł jest przeznaczony dla osób początkujących, które rozpoczynają prace z analizą danych w języku Python i nie znają jeszcze funkcjonalności pakietu Pandas.
Czytaj dalej Analiza danych w Python Pandas

System informacji przestrzennej w Python i GeoPandas

System informacji przestrzennej, określany skrótem GIS od angielskiego Geographic Information System, może być tworzony w języku Python z pakietem GeoPandas, który jest rozszerzeniem popularnego pakietu Pandas. Pakiet GeoPandas umożliwia przetwarzanie danych przestrzennych i przetwarzanie danych geograficznych w języku Python w bardzo wygodny sposób, podobny do przetwarzania danych relacyjnych w pakiecie Pandas lub w języku SQL. Czytaj dalej System informacji przestrzennej w Python i GeoPandas

Trend szeregu czasowego

Trend szeregu czasowego zawiera podstawowe informacje o zjawisku opisywanym przez rozpatrywany szereg czasowy. Artykuł pokazuje jak wykorzystać język Python i pakiet Pandas do wyznaczania trendów szeregów czasowych. Jest kontynuacją poprzedniego artykułu o podstawowych operacjach na szeregach czasowych w języku Python z pakietem Pandas dostępnego tutaj.
Czytaj dalej Trend szeregu czasowego

Szeregi czasowe i Python Pandas

Szeregi czasowe mogą być wygodnie przetwarzane w języku Python dzięki narzędziom dostępnym w pakiecie Pandas. W artykule przedstawiam przykład ilustrujący wykorzystanie języka Python i biblioteki Pandas do prostych operacji na szeregach czasowych. Artykuł jest przeznaczony dla osób początkujących, które nie mają jeszcze większego doświadczenia z przetwarzaniem szeregów czasowych w języku Python, ale znają podstawy samego języka programowania.
Czytaj dalej Szeregi czasowe i Python Pandas