Naiwny klasyfikator bayesowski

Naiwny klasyfikator bayesowski to prosty klasyfikator oparty na wnioskowaniu statystycznym. Naiwność klasyfikatora przejawia się założeniem niezależności zmiennych losowych reprezentujących cechy klasyfikowanych obiektów, które nie zawsze, a raczej prawie nigdy, nie jest prawdziwe w zagadnieniach rzeczywistych. Popularność naiwnego klasyfikatora bayesowskiego wynika z jego prostoty, zarówno konceptualnej jak i obliczeniowej, która mimo swoich naiwnych założeń często prowadzi do dosyć dobrych wyników.
Czytaj dalej Naiwny klasyfikator bayesowski

Klasyfikacja danych

Artykuł dotyczy klasyfikacji danych, która jest metodą eksploracji danych (ang. data mining) często realizowaną algorytmami inteligencji obliczeniowej. Przeznaczony jest dla osób początkujących, które nie mają jeszcze większego doświadczenia z inżynierią danych.
Czytaj dalej Klasyfikacja danych