Trend szeregu czasowego

Trend szeregu czasowego zawiera podstawowe informacje o zjawisku opisywanym przez rozpatrywany szereg czasowy. Artykuł pokazuje jak wykorzystać język Python i pakiet Pandas do wyznaczania trendów szeregów czasowych. Jest kontynuacją poprzedniego artykułu o podstawowych operacjach na szeregach czasowych w języku Python z pakietem Pandas dostępnego tutaj.
Czytaj dalej Trend szeregu czasowego