Algorytm PBIL

Algorytm Population-Based Incremental Learning (algorytm PBIL) jest prostym algorytmem ewolucyjnym (ang. Evolutionary Algorithm) z rodziny algorytmów estymowania rozkładu (ang. Estimation of Distribution Algorithms, EDA), które rozwiązują problem optymalizacji przez estymowanie rozkładu prawdopodobieństwa opisującego rozwiązanie optymalne.
Czytaj dalej Algorytm PBIL